PROJELER

ALBÜMLER

1.DÖNEM 10.TOPLANTI 16.BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ (1 KASIM 2019)

1- BAŞKANLIK MAKAMININ (EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN  11/10/2019 TARİH VE 2019/13272 SAYILI) SATIŞ YETKİSİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

2- BAŞKANLIK MAKAMININ (EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN  25/10/2019 TARİH VE 2019/14249 SAYILI) YETKİ İSTENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

3- BAŞKANLIK MAKAMININ (YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18/10/2019 TARİH VE 2019/13816 SAYILI) YETKİLENDİRME İLE İLGİLİ TEKLİFİ

4- BAŞKANLIK MAKAMININ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17/10/2019 TARİH VE 2019/13677 SAYILI ) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

5- BAŞKANLIK MAKAMININ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24/10/2019 TARİH VE 2019/14208 SAYILI) ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

6- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24/10/2019 TARİH VE 2019/14161 SAYILI) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ 
TEKLİFİ

7- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24/10/2019 TARİH VE 2019/14162 SAYILI) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

8- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25/10/2019 TARİH VE 2019/14248 SAYILI) BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ