PROJELER

ALBÜMLER

1. DÖNEM 7. TOPLANTI 9. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ (01 TEMMUZ 2019)

I- BAŞKANLIK MAKAMININ (İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26/06/2019 TARİH VE 2019/128 SAYILI) İŞLETMELERDEKİ ÜCRETLERDE PERSONEL İNDİRİMİ YAPILMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ
2- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25/06/2019 TARİH VE 2019/2459 SAYILI) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ
3- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25/06/2019 TARİH VE 2019/2460 SAYILI) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ