PROJELER

ALBÜMLER

1. DÖNEM 6. TOPLANTI 7. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ (10 HAZİRAN 2019)

1-    BAŞKANLIK MAKAMININ (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/05/2019 TARİH VE 2019/261 SAYILI) YILLIK TATİL İLE İLGİLİ TEKLİFİ

2-    BAŞKANLIK MAKAMININ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/05/2019 TARİH VE 2019/1803 SAYILI) ÜCRET TARİFELERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

3-    BAŞKANLIK MAKAMININ (DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29/05/2019 TARİH VE 2019/111 SAYILI) HİZMET ALIMI İHALELERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

4-    BAŞKANLIK MAKAMININ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30/05/2019 TARİH VE 2019/171 SAYILI) ORTAK HİZMET PROJESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

5-    BAŞKANLIK MAKAMININ (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/05/2019 TARİH VE 2019/231 SAYILI) ARSA TAHSİS VE SATIŞLARI  İLE İLGİLİ TEKLİF

6-    BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/05/2019 TARİH VE 2019/2324 SAYILI) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİF

7-    BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/05/2019 TARİH VE 2019/2325 SAYILI) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ

8-    BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29/05/2019 TARİH VE 2019/2332 SAYILI) UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  İLE İLGİLİ TEKLİFİ