PROJELER

ALBÜMLER

5. DÖNEM 9. TOPLANTI 14. BİRLEŞİMİNE AİT TOPLANTI GÜNDEMİ (01 EKİM 2018)

1- BAŞKANLIK MAKAMININ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26/09/2018 TARİH VE 2018/3178 SAYILI) 2019 MALI YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ


2- BAŞKANLIK MAKAMININ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26/09/2018 TARİH VE 2018/3179 SAYILI) 2019 MALI YILI BÜTÇE İLE İLGİLİ TEKLİFİ


3- BAŞKANLIK MAKAMININ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/0902018 TARİH VE 2018/3532 SAYILI) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ