PROJELER

ALBÜMLER

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Dr. Köksal SARICAOĞLU

Müdür

Özgeçmiş

Görev Alanı

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, kısaca Ar-Ge Müdürlüğü; Kurumlarda çok önemli bir yere sahiptir. Kurumun çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve hizmet üretmek, yapılan iş ve hizmetleri geliştirip, kolaylaştırıp hızlandırmak, yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmakla yükümlüdür.

AR-GE faaliyetleri yenilikçi ve özgün fikirler öne sürme iddiası ile başlatılacağı için çeşitli ihtimaller dikkate alınarak araştırmaya dayalı yapılan deneysel çalışmalardan oluşur.

Bu çalışmaları sistematik bir şekilde uygulayan ve birikimlerini sürekli yenilikçi çözümlere odaklayan ülkelerde refah seviyesi artış göstermiştir. Çünkü araştırma ve geliştirme ile doğrudan kalite ve verimlilik artar. Bu sayede katma değer oluşturan ürünler, hizmetler için bilginin ve deneysel çalışmaların önemi artar. Bu ilerlemeyi bir kültür haline getiren toplumlar doğal bir sonuç olarak, hayat kalitelerini sürekli yükseltme eğiliminde olurlar.

BİRİM PERSONELLERİMİZ