PROJELER

ALBÜMLER

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Alaattin ER

Müdür

Özgeçmiş

 

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçemiz sınırları içerisinde 1580 sayılı Belediyeler Yasası ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince İlkdadım Belediyesine verilen görevlerden; mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek İmar Planı doğrultusunda yeni yeşil alanlar oluşturmak, dinlence ve çocuk oyun grup alanları ve spor tesisleri oluşturarak kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda oynamalarına olanak tanıyarak onları sokaklardan ve sağlıksız yerlerden korumaya yardımcı olmak. Kitlelerin çevre bilincini geliştirmeye çalışmak. İlçemizde mevcut eski eserleri restore ederek ve diğer tabiat ve kültür varlıklarını koruyarak fonksiyonel hale getirip, kamu hizmetlerine sunmak. Hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi v.b.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi gerekçesiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Müdürlüğümüz yukarıda açıkladığımız hizmet gerekçesi çerçevesinde her yıl belli bir plan, program ve bütçe düzenleyerek çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Her geçen gün mevcut sorumluluk alanlarımıza bir yenisi katılmaktadır. Yeni bir park alanı açılırken; İmar Planı doğrultusunda park, oyun alanı, çocuk bahçesi, yeşil alan olan yerler yerinde tetkik edilir; mülkiyet durumu araştırılır; mülkiyeti belediyeye ait değilse kamulaştırma işlemi başlatılır; daha sonra ilgili yerlere ait incelemeler sonucu peyzaj planlama projeleri yapılır ve bu doğrultuda park alanları kurulur. Mevcut parkların temizlik, bakım ve onarım programına yeni oluşturulan parklar da dahil edilerek ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir.

GÖREV ALANLARI

 • Park Yapımı
 • Süs Havuzu Yapımı
 • Çevre Düzenlemesi
 • Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı
 • Ağaç Budama, Kesim ve Sabitleme Çalışmaları
 • Park Yenileme (Revizyon)
 • Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi
 • Açık hava spor aletleri montajı, bakım ve onarımı
 • Belediyemiz bünyesindeki tüm iç mekan bitkilerinin bakım hizmeti
 • Boyama çalışmaları
 • Çocuk oyun grubu montajı, bakımı ve kauçuk zemin döşeme çalışmaları
 • İnşaat ve Sert zemin onarım çalışmaları
 • Sulama işleri
 • Taleplerin Değerlendirilmesi

BİRİM PERSONELLERİMİZ