PROJELER

ALBÜMLER

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Osman YAĞMUR

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI

  • Kaynakların alternatif kullanım biçimlerini gözeterek uygun yatırım planları hazırlamak, hazırlanan planları sürekli olarak değerlendirmek ve gözden geçirmek.
  • Belediye birimleri tarafından önerilen yatırımları (mal ve hizmet alımları ile yapım işleri), uzun ve kısa vadeli kaynak - harcama dengesi açısından irdelemek ve sonuçlandırmak.
  • Benimsenen ve programa alınan yatırımların başlangıç ve bitiş süreleri ile fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları izlemek, aksamaları rapor etmek.
  • Belediye birimlerinden gelen plan ve program önerilerini (mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile alakalı) tek bir yatırım plan ve programına dönüştürmek, plan kalemleri arasında koordinasyonu sağlamak.
  • Belediyenin amaç ve hedeflerine göre gelecekte hangi mali araç ve sektörde etken ve destekleyici roller üslenebileceğini araştırmak, amaç ve hedeflere ulaşma yollarını, planlama, değerlendirme ve düzeltme etkinliklerini seçenekleri de gözeterek koordine etmek.
  • Belediye sisteminde kent işletmeciliğine yönelik iş, hizmet ve yatırımların ekonomik ve sosyal sonuçlarını etkenlik ve verimlilik açısından değerlendirmek, mevcut sistemin iyileştirilmesi doğrultusunda öneriler geliştirmek.

 

BİRİM PERSONELLERİMİZ