PROJELER

ALBÜMLER

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

ERDOĞAN ÇETİN

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI

Belediye Başkanı’nın görevlendirmesiyle, Belediyede çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personellerin, disipline aykırı eylemleri hakkında disiplin soruşturmalarını yaparak, disiplin soruşturması raporuları düzenler ve Belediye Başkanına sunar. İlkadım Kaymakamlığı’nın görevlendirmesiyle, Belediyede çalışan memurlar ve sözleşmeli personellerin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç oluşturduğu muhbir veya müştekilerce iddia edilen eylemleri hakkında araştırma ve/veya ön inceleme yaparak araştırma raporu ve/veya ön inceleme raporu düzenleyerek İlkadım Kaymakamlığı’na sunar. Belediye Başkanı tarafından havale edilen konularla ilgili araştırma yaparak araştırma raporu düzenler ve Belediye Başkanı’na sunar. Tüm bu araştırmalar ve disiplin soruşturmaları sırasında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre herhangi bir suç unsuruna rastlarsa Belediye Başkanı’nın onayıyla ve Hukuk İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla İlkadım Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

BİRİM PERSONELLERİMİZ