PROJELER

ALBÜMLER

Plan ve Proje Müdürlüğü

Abdullah ERTEK

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI

Kentin doğal, tarihsel ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve yaygınlaşmasına zemin olacak şekilde planlanmış, deprem odaklı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmiş, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sistemini başarabilmiş, sahil ilçesi olma sebebiyle kent estetiğini destekleyen planlama sürecini başarabilmiş, özürlülere uygun yaşam biçimlerini sağlamış bir kent oluşturma yönünde planlama faaliyetlerini yürütmektedir.

BİRİM PERSONELLERİMİZ