PROJELER

ALBÜMLER

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sefa ÇELEBİ

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI

  •     Vatandaş talepleri doğrultusundakültürel ve sanatsal organizasyonlar yapmak.
  •     Vatandaşlara yönelik olarak, tiyatro, sinema, festivaller, konserler, anma programları, sergiler, konferanslar, sohbetler, paneller, şiir dinletileri gibi etkinlikleri düzenlemek.
  •     Faaliyetlerin duyurulması amacıyla aylık bülten, afiş, pankart, davetiye gibi materyaller hazırlamak ve dağıtımını takip etmek; bu duyuruların yapılmasında diğer birimlerle koordineli olarak reklam ve tanıtım çalışması yapmak.
  •     Görsel sanatlar, sahne sanatları, enstrüman kursları, eğitsel kurslar, geleneksel el sanatları branşlarında kurslar açmak ve bu alanlarda gerekli faaliyetleri yapmak.
  •     Kurslarda üretilen ürünlerin sergilenmesini ve tanıtımını sağlamak.
  •     Kursiyerlerin yeteneklerini sergileyecekleri etkinlikler düzenlemek.
  •     Atölye çalışmaları, seminerler, geziler, okuma kampanyaları gibi etkinlikler düzenlemek.
  •     Belediyeye ait Kütüphane, Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Bilgi Evi gibi hizmet birimlerinin işletilmesini sağlamak.
  •     STK’ lar ve diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen etkinliklerin takibini yapmak ve yapılan etkinliklere destek vermek.
  •     Kültür ve sanat merkezleri ve fuaye alanlarının uygun tarih ve saatlerde dernek, okul, STK, siyasi parti vb. kurum ve kuruluşlara tahsis etmek ve takibini yapmak.

 

BİRİM PERSONELLERİMİZ