PROJELER

ALBÜMLER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadir EKİCİ

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI

Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütür.

Bu hizmetlerin dışında, Belediye bünyesine gelen iş talepleri ve staj taleplerinin değerlendirilerek işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müracaat eden stajyerlerin eğitim durumlarına göre tasnifinin yapılarak, uygun birimlere yönendirilmesinin sağlanması, müdürlüğümüzün çalışma alanlarıdır

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları   Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve

Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu v.b. Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde tüm işçi, memur ve sözleşmeli  personelin özlük, disiplin işlemlerini yürütmek; personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.

BİRİM PERSONELLERİMİZ