PROJELER

ALBÜMLER

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sami DURKAYA

Müdür

Özgeçmiş

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirip, Belediyemizin bütçesine katkı sağlamakla beraber, İlçemiz sınırları içinde çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın ilgili mevzuat çerçevesinde tasfiye edilerek kentsel dönüşüme ve gelişime katkı sağlamak amacıyla İlkadım halkının mutluluğu öncelikli olmakla beraber kamu yararı göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde deneyimli ve donanımlı personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.

BİRİM PERSONELLERİMİZ