PROJELER

ALBÜMLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Davut CANDAN

Müdür

Özgeçmiş

GÖREV ALANI


Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satınalma işlemlerini, yürütmekle yükümlü olup, görevleri:

  • Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemlerin; yürütülmesi ve temin edilmesi
  • İlkadım Belediyesi’ne bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek lojistik destek hizmetlerinin ifası için gerekli demirbaş, tüketim malzemesi, basılı kâğıt (Matbu Evrak), kırtasiye, yolluk araç gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ve teslimi
  • Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak

 

BİRİM PERSONELLERİMİZ