PROJELER

ALBÜMLER

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Süleyman TANRISEVEN

Müdür

Özgeçmiş

Müdürlüğümüz amacı; ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaşanabilir ve sonraki nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir çevre oluşturmak ve bu alanda çeşitli plan ve projeler geliştirmek, denetim ve kontroller gerçekleştirmek, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır.

FAALİYETLERİMİZ:
 
Geri Dönüşüm Çalışmaları

    Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
    Bitkisel Atık Yağların Toplanması
    Atık Pillerin Toplanması
    Elektrik ve Elektronik atıkların Toplanması
    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin(ÖTL) Toplanması                              

Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları

    Okullarda yapılan eğitim çalışmaları
    İşyerleri ve esnaflara verilen eğitimler
    Görsel materyallerle yapılan çalışmalar
  

Denetim Çalışmaları

    Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
    Atıklarla ilgili denetimler

 

BİRİM PERSONELLERİMİZ