PROJELER

ALBÜMLER

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Semih OKUYUCU

Müdür

Özgeçmiş

Günümüzde belediye hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında kaliteyi etkileyen en önemli unsur hiç kuşkusuz hizmet süreçlerinin ve bu süreçlerde yer alan bilginin iyi yönetilmesinden geçmektedir. Hizmetlerde en üst seviyeye ulaşılmasında verinin doğruluğu, güvenilirliği ve çabuk erişilebilirliği en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu bilgi ve birikimi en iyi şekilde yönetebilmeyi başaran kurumlar alanların da öncü hizmeti sunmayı başarabilmektedir.

İlkadım belediyemiz veriyi yönetmeninin ve çözümlemenin getirdiği başarıyı yıllardır çok yakından görmekte ve Bilgi teknolojilerine en çok yatırım yapan kurumlar arasında ön sıralarda yer almaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemizin bilgi sistemleri yapısı ile ilgili politikaları oluşturmada, Belediyemiz birimlerinin kendi hizmetlerini görmelerinde ortaya çıkan bilgi sistemleri gereklerini koordine etmek için ihtiyaçları belirleyen, temin eden ve kullanıcı birimlere sunan bir birimdir.

 

GÖREV ALANI

Gerekli bilgi sistemlerini geliştirir, yönlendirir ve işletir, gerekli bilgi sistemlerini destekler. Ayrıca bilgi teknolojileri konusunda kullanıcı birimlere danışmanlık yapar, eğitim ve destek verir. Teknik ve idari birimlerin elektronik ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlayan ortak veri havuzu oluşturur. Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin standartları belirler ve bunları uygulamaya koyar. Ayrıca Belediyemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini de yerine getirir.

 

 

 

 

BİRİM PERSONELLERİMİZ