PROJELER

ALBÜMLER

696 Sayılı KHK

696 Sayılı KHK (Taşeron)

Belediyemizde personele dayalı hizmet alım ihalesi neticesinde çalışmakta olan taşeron personellerimizin müracatları alınmış olup, Tespit Komisyonu inceleme çalışmaları tamamlanmıştır. 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen geçici 24. maddenin belediyeler ve bağlı kuruluşlara ait şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca;
Başvurusu kabul edilenlere ait 1 sayılı liste,
Başvurusu reddedilenlere ait 2 sayılı liste aşağıda yayınlanmıştır.


Liste 1-Kabul Edilen
Liste 2-Reddedilen


(Not: İtirazlar Valilik bünyesinde kurulan itiraz komisyonlarına ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak yapılacaktır.)