PROJELER

ALBÜMLER

696 Sayılı KHK

696 Sayılı KHK (Taşeron)

Belediyemizde personele dayalı hizmet alım ihalesi neticesinde çalışmakta olan taşeron personellerimizin müracatları alınmış olup, Tespit Komisyonu inceleme çalışmaları tamamlanmıştır. 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ye eklenen geçici 24. maddenin belediyeler ve bağlı kuruluşlara ait şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca;
Başvurusu kabul edilenlere ait 1 sayılı liste,
Başvurusu reddedilenlere ait 2 sayılı liste aşağıda yayınlanmıştır.


Liste 1-Kabul Edilen
Liste 2-Reddedilen


(Not: İtirazlar Valilik bünyesinde kurulan itiraz komisyonlarına ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak yapılacaktır.)
 

*****************************************************************************************************************************

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 S.KHK ye eklenen geçici 24. madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme haklarından yararlanabilmesi için Tebliğin 39. maddesi gereğince belediyemiz sınav kurulu tarafından yapılacak olan sınava gireceklerin listesi aşağıda açıklanmıştır.

 

Sınav Yeri:YILDIRAY ÇINAR KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU

Not:Sınava girecek personellerin sınav saatinden en az 20 dk önce salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Sınav Listesi

*****************************************************************************************************************************

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 S.KHK ye eklenen geçici 24. madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme haklarından yararlanabilmesi için Tebliğin 39. maddesi gereğince belediyemiz sınav kurulu tarafından yapılan sınavda başarılı ve başarısız olan personellerin  listesi aşağıda açıklanmıştır.19.03.2018

BAŞARILI OLANLAR

BAŞARISIZ OLANLAR

(Not: İtirazlar Valilik bünyesinde kurulan itiraz komisyonlarına ilan tarihinden itibaren 4 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır.)

*****************************************************************************************************************************

29.03.2018

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 S.KHK ye eklenen geçici 24. maddesi hükümlerince;

Belediyemiz şirketinde 02.04.2018 tarihi itibari ile iş başı yapacak olan personel listesi için tıklayınız.

Belediyemiz tespit komisyonunca arşiv araştırma sonucu belediyemiz şirketimize devredilmeye hak kazanamayanların listesi için tıklayınız.